فهرست محتوا

آب‌بندهای هیدرولیک 2

آب‌بندهای هیدرولیک 2 ، ادامه مبحث آب‌بندهای هیدرولیک است . در این قسمت انواع مختلف آب‌بندهای مورد استفاده در جک هیدرولیک بررسی می‌شوند.

آب‌بند شفت و آب‌بند محفظه جلوی پیستون (Rod and Buffer Seals)

آب‌بندهای (کاسه نمد) شفت و محفظه جلوی پیستون در داخل شیارهای تعبیه شده درون پیشانی جک قرار می‌گیرند.

این آب‌بندها از نوع دینامیکی بوده و با شفت جک در تماس می‌باشند

کاسه نمد شفت در تمامی جک‌ها استفاده می‌شود اما کاسه نمد محفظه جلوی پیستون، بسته به نوع کاربرد جک، به مجموعه اضافه می‌شود.

وظیفه اصلی کاسه نمد شفت جلوگیری از خروج روغن هیدرولیک به خارج جک می‌باشد.

همچنین این قطعه با عبور شفت به بیرون، یک لایه نازک فیلم روغن را بر روی شفت قرار می‌دهد.

با این کار، علاوه بر روانکاری و جلوگیری از خوردگی سطح شفت، روغن روی شفت به سمت کاسه نمد گردگیر رفته و باعث روانکاری آن می‌شود.

لایه نازک روغن موجود در بازگشت شفت، توسط کاسه نمد شفت از روی سطح شفت جمع آوری می‌شود تا دوباره استفاده گردد.

در شکل زیر کاسه نمد شفت نمایش داده شده است.

پکینگ شفت
آب‌بندهای هیدرولیک 2 – پکینگ شفت

ادامه مطلب آب‌بندهای هیدرولیک 2

آب‌بند محفظه جلوی پیستون با کاهش میزان فشار لحظه‌ای (Pressure Peak) از خرابی کاسه نمد شفت جلوگیری می‌کند.

با وارد آمدن شوک و نیروی خارجی بر روی شفت جک فشار لحظه‌ای درون سیلندر ایجاد می‌شودو

این فشار میتواند تا چندین برابر فشار طبیعی سیستم افزایش یابد.

کاسه نمد شفت به همراه آب‌بند محفظه جلوی پیستون در جک‌های هیدرولیک ساخته شده برای کارهای سنگین با فشار و دمای کاری بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در شکل زیر آب‌بند محفظه جلوی پیستون نمایش داده شده است.

آب‌بندهای هیدرولیک 2 - آب‌بند محفظه جلوی پیستون
آب‌بندهای هیدرولیک 2

آب‌بند محفظه جلوی پیستون و کاسه نمد شفت در شکل‌ها، سایزها و با مواد مختلفی ساخته می‌شوند و انتخاب صحیح آنها بسته به نوع کاربرد جک، بسیار حیاتی است.

ادامه مطلب آب‌بندهای هیدرولیک 2

آب‌بند پیستون (Piston Seal)

آب‌بند پیستون که با عنوان پکینگ پیستون نیز شناخته می‌شود.

این المان از چندین قطعه تشکیل شده و  بر روی سطح بیرونی پیستون نصب می‌شوند.
در حین حرکت پیستون در داخل بدنه جک، پکینگ پیستون در تماس دائم با سطح داخلی بدنه جک میباشد.

وظیفه این قطعه، جداسازی محفظه جلو و پشت پیستون و جلوگیری از عبور روغن بین این دو محفظه می‌باشد.

فشار روغن اعمالی به پیستون، باعث می‌شود تا نیروی تماسی بین پکینگ و سطح داخلی بدنه جک افزایش یابد و آب‌بندی بهتر صورت پذیرد.

به همین دلیل بالا بودن کیفیت سطح داخلی بدنه جک و نیز سطح خارجی اجزاء پکینگ پیستون امری بسیار حیاتی است.

آب‌بندی مناسب، باعث افزایش کیفیت و کنترل حرکت پیستون در زمان حرکت و نیز ثابت ماندن موقعیت پیستون در زمان توقف می‌گردد.

ادامه مطلب آب‌بندهای هیدرولیک 2

تفاوت پکینگ پیستون جک‌ها

پکینگ‌ پیستون جک‌های یکطرفه با پکینگ پیستون جک‌های دوطرفه به لحاظ تقارن و تعداد اجزاء متفاوت می‌باشد.

در جک یکطرفه، روغن تنها در یک سمت پیستون وجود دارد و سمت دیگر پیستون به هوای آزاد متصل است.
و به همین دلیل در حرکت پیستون هوا به داخل و بیرون جک وارد و خارج می‌شود.

بنابراین پکینگ این نوع جک‌، تنها در یک مسیر حرکتی پیستون، تحت فشار روغن قرار می‌گیرد.

 و تنها فیلم بسیار نازک روغن بین جداره خارجی پکینگ و سطح داخلی بدنه جک ایجاد می‌شود.

ورود هوا به داخل این نوع جک، باعث ورود رطوبت و گرد و غبار به داخل بدنه جک می‌شود.

برای جلوگیری از ورود گرد و غبار، باید پورت تخلیه به فیلتر مناسب تجهیز گردد.

ضمنا، به منظور جلوگیری از خوردگی سطح داخلی بدنه جک به دلیل رطوبت، ضخامت و سختی لایه آبکاری کروم باید بیشتر از یک جک دوطرفه باشد.

در صورت خرابی پکینگ جک یکطرفه، مقداری روغن از روی پکینگ عبور کرده و وارد محفظه‌ای که با هوای آزاد ارتباط دارد، می‌شود.

با حرکت پیستون روغن و هوا از پورت جک خارج شده و بدین ترتیب کاربر از خرابی پکینگ مطلع می‌گردد.

پکینگ جک دوطرفه دارای پروفایل متقارنی بوده و در هر دو جهت حرکت پیستون، کار آب‌بندی را انجام می‌دهد.

معمولا در اجزاء پکینگ جک دوطرفه، یک رینگ لغزنده (Sliding Ring) و یک Energizer نیز وجود دارد.

Energizer عموما سطح مقطع گرد داشته (O-Ring) و در زیر رینگ لغزنده قرار میگیرد.

پس از مونتاژ پیستون در داخل بدنه جک، Energizer فشرده شده و باعث می‌شود تا رینگ لغزنده با سطح داخلی بدنه تماس کاملی داشته باشد.

در شکل زیر شماتیک قرارگیری رینگ لغزنده و Energizer نمایش داده شده است.

آب‌بندهای هیدرولیک 2 - رینگ لغزنده
آب‌بندهای هیدرولیک 2 – قرارگیری Sliding Ring

ضخامت فیلم روغن بین بدنه خارجی پکینگ و سطح داخلی بدنه جک، بیشتر از پکینگ جک یکطرفه خواهد بود.

برای روانکاری و جلوگیری از خوردگی پکینگ، وجود فیلم روغن ضروری در هر دو جک ضروری می‌باشد.

در شکل زیر پکینگ پیستون نمایش داده شده است.

آب‌بندهای هیدرولیک 2 - پکینگ پیستون
پکینگ پیستون – آب‌بندهای هیدرولیک 2

کاسه نمد گردگیر (Wiper Seal)

جک‌های هیدرولیک بسته به کاربرد در شرایط محیطی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این محیطهای کاری آلاینده‌ها، گرد و غبار، رطوبت و … وجود دارد که باید از ورود آنها به داخل جک جلوگیری شود.

برای این منظور، از کاسه نمد گردگیر در قسمت خارجی پیشانی جک (Cylinder Head) استفاده می‌شود.

این قطعه در زمان سکون شفت به صورت ثابت و در زمان حرکت جکبه صورت دینامیکی عمل می‌کند.

 بدون وجود آن، در حرکت رو به داخل (Retract) شفت، تمامی آلاینده‌ها توسط شفت، به درون سیلندر منتقل خواهند شد.

در شکل زیر گردگیر شفت نمایش داده شده است.

Wiper Seal

ادامه مطلب را در آب‌بندهای هیدرولیک 3 مطالعه فرمایید.
در صورت تمایل مطلب جک‌های هیدرولیک را نیز مطالعه فرمایید.

در صورت تمایل به مطالعه مطالب مشابه ” آب‌بندهای هیدرولیک 2 ” به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید

امیدواریم مطلب آموزشی ” آب‌بندهای هیدرولیک 2 ” برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد.