دستگاه تست شبیه سازی ارتعاشات طولی و عرضی

 

 

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند که فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشوند و چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

برای حصول اطمینان از مقاومت کافی اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان پاکستان، دستگاهی با عنوان Tension & Compression Testing Machine، به گونه ای طراحی و ساخته شد تا به کمک آن، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر را شبیه سازی نمایند.

در شرایط واقعی خطوط انتقال، فکهای اسپیسر دمپرها، تحت ارتعاشات طولی و عمودی قرار میگیرند و باید در این شرایط به خوبی عمل کنند.

دستگاه تست و شبیه سازی این ارتعاشات، در یک بدنه به نوعی ساخته شده که میتواند هر دو نوع ارتعاشات فوق را به صورت مجزا شبیه سازی کند.

در این دستگاه از یک عدد شفت توپر استفاده شده تا پس از محکم شدن در دهانه فک اسپیسر دمپر، ارتعاشات طولی از طریق آن به فک اسپیسر دمپر منتقل شود. این ارتعاشات طبق استاندارد باید با فرکانس حداقل 2 هرتز و با دامنه ±25 میلیمتر به فک اسپیسر دمپر اعمال شود. این مقدار جابجائی معادل 27 کیلوگرم بار استاتیک خواهد بود.

 

 

برای اعمال ارتعاشات عمودی، ابتدا اسپیسر دمپر با استفاده از فکهای آن، بر روی کابلهائی که قطر آنها معادل کابلهای واقعی خط انتقال بوده و بر روی دستگاه تعبیه شده اند، بسته میشوند. سپس بدنه اسپیسر دمپر توسط فیکسچر مخصوص به بازوی محرک متصل شده و ارتعاشات عمودی از طریق آن، به اسپیسر دمپر اعمال میشوند.

 

 

این دستگاه دارای دو عدد تابلو کنترل مستقل از هم بوده و کلیه سیکلهای ارتعاشات طولی و عمودی توسط سنسورهای مخصوص و نیز کنترلرهای آن ثبت میشود.