دستگاه تست شبیه ساز حرکت مخروطی

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند که فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشوند و چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

در برخی موارد، و در شرایط واقعی، کلمپ اسپیسر دمپرها بر روی گره (Node) یک موج ارتعاشی قرار میگیرد. در این حالت، کلمپ علاوه بر حرکت دورانی حول نقطه محور خود (Hinge)، حرکت مخروطی شکل را نیز تجربه میکند. در واقع کلمپ اسپیسر دمپر، بجای حرکت در یک صفحه، حرکتی در فضای سه بعدی خواهد داشت که این نوع حرکت، تاثیرات بسیار مخربی بر روی اسپیسر دمپرها و به خصوص کلمپ آنها وارد میکند.

این دستگاه به نوعی طراحی شده که حرکت مخروطی شکل را بر روی فک اسپیسر دمپری که بدنه آن توسط یک عدد فیکسچر مخصوص، در جای خود بدون حرکت شده است را، شبیه سازی میکند.

زاویه دوران مطابق با Nespak Spec برابر با 2 درجه و بصورت ثابت بوده اما با استفاده از یک عدد اینورتر، سرعت دوران در رنج قابل پذیرش استاندارد، متغیر میباشد.تعداد سیکل توسط یک عدد سنسور شمارش شده و با رسیدن آن به یک میلیون سیکل، تست متوقف خواهد شد.