دستگاه تست نوسانات

 

 

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند که فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشوند و چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

برای حصول اطمینان از مقاومت کافی اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان پاکستان، دستگاهی با عنوان Tension & Compression Testing Machine، به گونه ای طراحی و ساخته شد تا به کمک آن، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر را شبیه سازی نمایند.

چنانچه در شرایط واقعی خط، فک اسپیسر دمپر بر روی شکم (Anti Node) یک موج نوسانی قرار گیرد، فک اسپیسر دمپر در یک صفحه فرضی و حول لولا (Hinge) نوسان میکند.

این دستگاه به نوعی طراحی شده تا ارتعاشاتی با فرکانس حداقل 4 هرتز و با دامنه 95 درصد بیشترین میزان جابجائی فک اسپیسر دمپر (که در اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان، معادل 32 میلیمتر بود) را میزان یک میلیون سیکل شبیه سازی نماید.

تعداد سیکلها توسط یک عدد سنسور و یک عدد نمایشگر کنترل شده و با رسیدن تعداد سیکلها به عدد تنظیم شده، دستگاه بصورت خودکار خاموش شده و پایان اتمام تست با روشن شدن چراغ گردان و نیز به صدا درآمدن آژیر مخصوص به میزان 15 ثانیه، به کاربر اعلام میگردد.