دستگاه شبیه‌سازی ارتعاشات طولی و عرضی

دستگاه شبیه‌سازی ارتعاشات طولی و عرضی برای شبیه‌سازی شرایط واقعی و تست اسپیسر دمپر 4 باندل  ساخته شد.

اسپیسر‌دمپرهای مورد تست برای خط 500 کیلوولت پروژه رحیم یار خان پاکستان طراحی و ساخته شدند.

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 6

یکی از المانهائی پر‌مصرف خطوط انتقال برق چند باندل ، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper) هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند.

فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشود.

چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

این دستگاهی با عنوان Tension & Compression Testing Machine،  طراحی و ساخته شد.

با کمک این دستگاه، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر شبیه‌سازی می‌شود.

در شرایط واقعی خطوط انتقال، فکهای اسپیسر دمپرها، تحت ارتعاشات طولی و عمودی قرار میگیرند.

اسپیسر دمپر باید در این شرایط به خوبی عمل کنند.

ساختار دستگاه

این دستگاه ، در یک بدنه به نوعی ساخته شده که میتواند هر دو نوع ارتعاشات فوق را به صورت مجزا شبیه سازی کند.
در این دستگاه از یک عدد شفت توپر استفاده شده تا  ارتعاشات طولی از طریق آن به فک اسپیسر دمپر منتقل شود.
این ارتعاشات طبق استاندارد باید با فرکانس حداقل 2 هرتز و با دامنه ±25 میلیمتر اعمال شود.

این مقدار جابجائی معادل 27 کیلوگرم بار استاتیک خواهد بود.

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 1

برای اعمال ارتعاشات عمودی، ابتدا اسپیسر دمپر، بر روی کابلهائی که قطر آنها معادل کابلهای واقعی خط انتقال است، نصب می‌شود.

سپس بدنه اسپیسر دمپر توسط فیکسچر مخصوص به بازوی محرک متصل شده و ارتعاشات عمودی از طریق آن، به اسپیسر دمپر اعمال میشوند.

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 2

این دستگاه دارای دو عدد تابلو کنترل مستقل از هم می‌باشد.

کلیه سیکلهای ارتعاشات طولی و عمودی توسط سنسورهای مخصوص و نیز کنترلرهای آن ثبت میشود.

برخی از  تجهیزات تست ارتعاشات ساخته شده توسط این شرکت را از اینجا ملاحظه فرمایید.

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 3

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 4

Vertical Longitudinal Vibration Testing Machine 5

در صورت تمایل میتوانید مطالب آموزشی  را  از بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal ملاحظه فرمایید.