سیاست حفظ حریم خصوصی

مدیران شرکت التون سگال متعهد خواهند بود که در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران وب سایت، کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal و مشتریان محترم، از افشاء اطلاعات شخصی آنها جلوگیری خواهند کرد.

کاربران و مشتریان گرامی میتوانند از طریق راه های ارتباطی قید شده در قسمت تماس با ما، با مدیران شرکت تماس حاصل نموده و با آنها در این خصوص تبادل اطلاعات نمایند.