شیرکنترل مسیر پایلوت‌دار برقی

شیرکنترل مسیر پایلوت‌دار برقی برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد.

اما شیرکنترل مسیر پایلوت‌دار برقی ، به طور غیر قابل باوری قابلیت عبور جریان‌هائی بیش از 100 گالن در دقیقه ( بیش از 400 لیتر بر دقیقه) را دارند.

این شیرها با عناوینی نظیر شیرهای دو طبقه (Two Stage Valves) و یا Master-Slave Valves نیز شناخته می‌شوند.

این شیرها هم در کارخانجات صنعتی و هم در سیستمهای هیدرولیک موبایل، نظیر ماشین‌آلات راهسازی کاربرد دارند.

برای درک بهتر نماد شماتیک این شیرها، لازم است کمی با اصول کاری و ظاهر آنها آشنا شد.

اما قبل از آن، باید عناوینی که کاربرهای مختلف  برای نامیدن این نوع شیرها استفاده میکنند را مرور نمود.

بیشتر این شیرها دارای دو و یا سه قسمت می‌باشند که بر روی یکدیگر نصب شده و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. اجزاء اصلی تشکیل دهنده این شیرها عبارتند از:

-شیر اصلی (Main Valve Section)

-پایلوت با کنترل سلونوئید (Solenoid Controlled Pilot Section)

-چوک پایلوت (Pilot Choke Section) که استفاده از آن اختیاری و بسته به نوع کاربرد شیر خواهد بود.

بررسی اجزاء شیرکنترل مسیر پایلوت‌دار برقی

شیر اصلی

شیر اصلی، که بزرگترین ابعاد را در مجموعه دارد، بخشی است که سیال با فشار و دبی بالا را به سمت عملگر هدایت می‌کند. به این قسمت از مجموعه شیر، Slave نیز گفته می‌شود. این بخش از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

منیفولد قسمت اصلی

بلوک منیفولد

اسپول

درپوش و فنر

اجزاء شیر اصلی و نماد شماتیک شیر اصلی به همراه منیفولد، در تصاویر زیر آمده است.

5 Main Valve Section 1
نماد شماتیک شیر اصلی به همراه منیفولد
8 Try It DCV
نماد شماتیک شیر اصلی به همراه منیفولد

چیدمان اسپول و وضعیت‌های آن

متداول‌ترین چیدمان نوع اسپول و پورت در این نوع شیر، 4 پورت، سه وضعیتی با موضع وسط بسته و شناور است که نمای برش خورده آنها در تصاویر زیر نمایش داده شده است.

6 Closed Center
شیر اصلی با موضع وسط بسته
7 Float Center Recovered
شیر اصلی با موضع وسط شناور

پایلوت با کنترل سلونوئید

قسمت پایلوت مجموعه شیر، سیگنال کوچکی را دریافت نموده (در این مورد سیگنال الکتریکی) و آن را به سیگنال فشار پایلوت تبدیل می‌کند. سپس سیگنال پایلوت هیدرولیکی از مجراهای تعبیه شده در داخل بدنه شیر اصلی، به طرفین اسپول شیر اصلی وارد شده و باعث به حرکت درآمدن آن میشود.

از آنجا که نیروی بسیار زیادی برای به حرکت درآوردن اسپول شیر اصلی مورد نیاز است، لذا برای تحریک مستقیم آن توسط سیگنال الکتریکی و سلونوئید، به سلونوئیدهای بسیار قوی و به تبع آن به جریان الکتریکی بسیار زیادی نیاز خواهد بود که  این کار مقرون به صرفه نیست.

در تصاویر زیر قسمت پایلوت و نمای شماتیک پایلوت نمایش داده شده‌اند

9 Solenoid Controlled Pilot Section
پایلوت با کنترل سلونوئید
10 Try It Solenoid Controlled Pilot Operated DCV
نماد شماتیک شیر اصلی به همراه قسمت پایلوت

چوک

استفاده از این قسمت اجباری نبوده و تنها با توجه به نوع نیاز کاربرد دارد.

در چوک، شیرهای کنترل جریان سوزنی که با یک عدد شیر یکطرفه فنردار موازی شده‌اند،  وجود دارد.

که در هر سمت یک عدد از آنها تعبیه می‌شود.

وظیفه قسمت چوک پایلوت، استارت آرام و توقف آرام حرکت عملگرها است.

عملگرهای میتوانند  جک و هیدروموتور باشند.

با کنترل حرکت عملگر، خرابی و فرسودگی‌های دستگاه کاهش خواهد یافت.

حرکت آرام اسپول شیر اصلی، نباید با حرکت شیرهای پروپورشنال کنترل مسیر، که در آنها قابلیت تغییر میزان دبی نیز وجود دارد، اشتباه شود.

در واقع اسپول این نوع شیرها تنها در موقعیتهای تعریف شده توقف می‌کند و قابلیت توقف در هر نقطه‌ای از مسیر (نظیر شیرهای پروپورشنال) وجود ندارد.

در تصاویر زیر قسمت چوک به همراه نماد شماتیک آن در مجموعه کل شیر نمایش داده شده است.

11 Pilot Choke Section Optional
قسمت چوک
12 Try It Solenoid Controlled Pilot Operated DCV With Pilot Chokes
نماد شماتیک چوک در مجموعه شیر اصلی، به همراه پایلوت و منیفولد

نماد شماتیک

برای این شیر، طراحان از 3 نوع نماد شماتیک استفاده می‌کنند که عبارتند از:

– نماد شماتیک کامل

– نماد شماتیک محدود

– نماد شماتیک ساده شده

نماد شماتیک کامل، نمادی است که شامل تمامی جزئیات مجموعه شیر و المانهای آن می‌باشد.

کاربر می‌تواند با استفاده از آن، تمامی جزئیات داخلی المانها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی کند.

این نماد در تصویر بالا نمایش داده شده است.

در نماد شماتیک محدود (شکل زیر) دو قسمت پایلوت با کنترل سلونوئید و نیز قسمت شیر اصلی نمایش داده شده‌اند.

اما قسمت چوک پایلوت و همینطور راه‌اندازهای مکانیکی قسمت پایلوت حذف شده‌اند.

چنانچه با این نوع شیرها و نمادهای آنها آشنا باشید، این نماد برای شما مشکل‌ساز نخواهد بود.

تنها ایراد این نوع نماد، به خصوص برای افراد مبتدی، این است که حرکت آرام اسپول غیر قابل توجیه خواهد بود.

ضمنا از روی این نماد نمیتوان مشخص نمود که مجموعه شیر سه قسمتی است که یک قسمت آن در ساده‌سازی حذف شده و یا اینکه مجموعه شیر دو قسمتی بوده است.

استفاده از این نماد بسیار متداول است.

15 Limited Detail
نماد شماتیک محدود

نماد شماتیک ساده

در نماد شماتیک ساده‌شده، همانگونه که در تصویر زیر مشخص است، بسیاری از جزئیات حذف شده‌اند.

استفاده از این نماد در نقشه‌ مدارات سیستم‌های پیچیده، بسیار مفید خواهد بود، زیرا به ساده‌تر شدن نقشه کمک می‌کند.

همچنین اگر کاربری به این نماد شماتیک در حالی نگاه کند، که عملکرد واقعی شیر را نیز دیده باشد، باز هم مشکل خاصی بوجود نخواهد آمد.

اما چنانچه کاربری در حال رفع ایراد از سیستمی باشد که بر روی نقشه هیدرولیک آن از این نماد استفاده شده باشد، به طور قطع اطلاعات کاربردی زیادی را از دست خواهد داد.

16 The Space Saver
نماد شماتیک ساده شده

لازم به ذکر است که  آرایشهای متفاوتی در ساختار مجموعه‌ شیرهای کنترل، به خصوص برای شیر اصلی، و بسته به نوع کار وجود دارد. 

حتی ممکن است نظیر شکل زیر، مجموعه شیر کنترل مسیری را مشاهده نمائید که قسمت پایلوت آن تنها یک عدد سلونوئید داشته باشد در حالیکه بدنه شیر اصلی، نشانگر سه وضعیتی بودن اسپول داخل آن است.

این نیز کاملا متعارف است.

در این حالت مشخص می‌گردد که تنها از دو موقعیت اسپول، مثلا برای به حرکت درآوردن هیدروموتور یکطرفه، استفاده شده است.

18 Variations Ports Centers
مجموعه شیر کنترل با پایلوت یکطرفه

انواع پایلوت

همچنین لازم به ذکر است که خطوط پایلوت شیر اصلی می‌توانند داخلی (Internal) و یا خارجی (External) باشند.

خطوط پایلوت داخلی، فشار مورد نیاز خود را از پورت “P” قسمت شیر اصلی دریافت می‌کنند و بنابراین، نیاز به لوله‌کشی اضافه نیست.

تنها ایراد پایلوت داخلی در این است که فشار پایلوت دقیقا معادل فشاری است که از طریق پورت پمپ، به اسپول وارد می‌شود و به صورت مستقل قابل تنظیم نیست.

شیرهایی با پایلوت داخلی برای کاربردهائی مناسب هستند که در آن فشار سیستم آنقدر بالا نباشد، که به اسپول و بدنه شیر خسارت وارد سازد.

در شکل زیر، مجموعه شیر کنترل با پایلوت داخلی نمایش داده شده است.

20 Internal Pilot
مجموعه شیر کنترل با پایلوت داخلی

از سوی دیگر، فشار مورد نیاز پایلوت، میتواند بصورت کاملا مستقل از مجموعه شیر و از محل دیگری تامین گردد.

که در این حالت پایلوت خارجی نامیده خواهد شد.

دلیل استفاده از شیرهایی با پایلوت خارجی این است که می‌توان فشار آن را مستقل از فشار سیستم، تنظیم نمود.

فشار، در بسیاری از سیستم‌ها که عملگر موجود آن تحت بار و نیروی مقاوم زیادی قرار دارند، بسیار افزایش می‌یابد.

چنانچه از همین فشار برای فعال‌سازی پایلوت استفاده شود ، باعث خرابی اسپول و بدنه شیر خواهد شد.

در شکل زیر، مجموعه شیر کنترل با پایلوت خارجی نمایش داده شده است.

در صورت تمایل میتوانید فیلم آموزشی شیر کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid Controlled Pilot Operated DCV  را از اینجا مشاهده و دانلود نمایید.

محصولات هیدرولیک موجود در شرکت که شامل شیرکنترل مسیر پایلوت‌دار برقی است را می‌توانید از اینجا ملاحظه فرمایید.

در صورت تمایل به مطالعه مطالب آموزشی” به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید

در صورت تمایل از شبکه های اجتماعی ما بازدید فرمایید.

Telegram.me / Alton Segal

WhatsApp / AltonSegal

Youtube.com / AltonSegal

‫0/5 ‫(0 نظر)