ضربه قوچ 3

ضربه قوچ 3 ، ادامه مطلب ضربه قوچ 2 میباشد و در این قسمت به روش کاهش اثر ضربه قوچ از طریق عبور آن از یک گلوگاه و هدایت آن به سمت مخزن پرداخته میشود.

در قسمت قبل ، مشاهده گردید که دقیقن در تمامی لحظات تغییر وضعیت شیر کنترل مسیر، جهت تغییر جهت حرکت جک هیدرولیک، ضربه قوچ در حد فاصل پمپ و شیر کنترل مسیر نیز رخ داد.

قبلن ذکر شد که یکی از دلایل بروز پدیده ضربه قوچ، مسدود شدن ناگهانی مسیر عبور روغن هیدرولیک است که باعث میشود سیال با مانع برخورد کرده و به صورت موج فشار در مسیر لوله بازگردد تا پس از مدتی میرا شود.

حال چنانچه در لحظه تغییر وضعیت و مسدود شدن مسیر عبور سیال، و برای مدت بسیار کوتاهی مسیر دیگری باز شود و سیال از طریق یک گلوگاه به مخزن هدایت شود، میزان و تاثیر ضربه قوچ کاهش می یابد.

حال که ضربه قوچ در قسمت بعد از شیر کنترل مسیر و قبل از شیر کنترل مسیر بررسی گردید، در ادامه دو راهکار متفاوت برای کاهش مقدار ضربه قوچ مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

ابتدا راهکار کاهش ضربه قوچ در حد فاصل پمپ و شیر کنترل مسیر ارائه و مورد بررسی قرار میگیرد. از آنجا که مسدود شدن ناگهانی مسیر عبور سیال باعث بوجود آمدن ضربه قوچ میگردد لذا بعد از پمپ و قبل از شیر کنترل مسیر اصلی، که یک شیر 3/4 موضع وسط تندوم است، یک عدد شیر 2/2 نرمال بسته قرار داده شده است.

این شیر در زمان فعال شدن هر یک از بوبینهای S1 و S2 شیر اصلی، بوبین این شیر به مدت 100 میلی ثانیه فرمان گرفته و این شیر به مدت 100 میلی ثانیه باز شده و ضربه قوچ ایجاد شده از طریق گلوگاه بعد از این شیر به مخزن هدایت میشود.

ادامه مطلب ضربه قوچ 3

در فیلم بعد، و برای درک بهتر عملکرد این روش، ابتدا گلوگاه به صورت کامل در حالت بسته قرار داده شده است که در واقع عملکرد شیر 2/2 کاملن بر کاهش ضربه قوچ بی اثر خواهد شد. در این حالت مشاهده میشود که میزان فشار در حالت Extend در حدود 77/28 بار است.

در لحظه سویچ شدن شیر اصلی برای آغاز حالت Retract ، ضربه قوچ رخ داده و میزان فشار تا 11/76 بار افزایش می‌یابد. سپس  حرکت در مسیر Retract، با فشار 97/40  بار ادامه پیدا میکند. مجدد در لحظه سویچ شیر برای تغییر وضعیت به حالت Extend ضربه قوچ رخ داده و فشار تا 40/88 بار افزایش پیدا میکند. این وضعیت تا زمان باز کردن گلوگاه ادامه پیدا میکند.

سپس، با باز شدن گلوگاه، عملکرد شیر 2/2 در کاهش ضربه قوچ موثر واقع میشود و  فشار در لحظه سویچینگ به حالت Retract تا میزان 6/62 بار و فشار در لحظه سویچینگ به حالت Extend تا 82/45 بار کاهش می‌یابد.

با این روش کاربر قادر خواهد بود تا اثرات مخرب ضربه قوچ در حد فاصل پمپ تا شیر کنترل اصلی را تا حد زیادی کاهش دهد.

ادامه مطلب ضربه قوچ 3 را در قسمت ضربه قوچ 4 مطالعه و مشاهده فرمایید. در قسمت بعد که قسمت پایانی با عنوان ” ضربه قوچ 4 ” است، امکان استفاده از آکومولاتور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متاسفانه در کشور ایران و در بسیاری از سیستمهای هیدرولیک فعلی از این روش و یا از آکومولاتور استفاده نمیشود که این امر باعث فرسودگی سریع المانهای مورد استفاده در یک سیستم هیدرولیک میشود.

امید است مطلب ضربه قوچ 3 برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد

. در صورت تمایل به مطالعه مطالب آموزشی مشابه ضربه قوچ 3 و روشهای جلوگیری از آن ، به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید