محاسبه فشار بحرانی سیستم هیدرولیک و انتخاب لوله‌ هیدرولیک متناسب با فشار

سیستم‌های هیدرولیک با توجه به میزان فشار به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

  • سیستم‌های فشار پایین (Low Pressure Systems)، که در آنها فشار کمتر از 50 بار است.
  • سیستمهای فشار متوسط (Medium Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 50 تا 150 بار است.
  • سیستمهای فشار متعارف (Normal Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 150 تا 250 بار است.
  • سیستمهای فشار بالا (High Pressure Systems)، که در آنها فشار بین 250 تا 400 بار است.
  • سیستمهای فشار فوق بالا (Super High Pressure Systems)، که در آنها فشار بیش از 400 بار است.

ادامه مطلب محاسبه فشار بحرانی سیستم هیدرولیک …

در تمامی دسته‌بندی‌های فوق، فشار کاری (Working Pressure) فشاری است که سیستم بر روی آن فشار تنظیم می‌شود و می‌تواند کار را انجام دهد. به دلایل مختلفی، نظیر شوک‌های سیستم یا بارهای ضربه‌ای، فشار به طور ناگهانی و در مقطع زمانی بسیار کوتاهی، افزایش یافته که در برخی موارد چندین برابر فشار کاری سیستم خواهد شد. در این زمان، چنانچه المانهای ایمنی سیستم به درستی عمل نکنند، افزایش فشار باعث آسیب دیدن الــــمانهایی نظیـــــر شیـــرهای کنــــترل مسیر پایلوت‌دار و نیز ترکـــــیدن لــــوله و اتــــصالات خواهد شد که به آن فشار ترکیدگی (Burst Pressure) گفته می‌شود. نحوه محاسبه فشار و انتخاب لوله‌های مناسب هیدرولیک در ادامه آمده است.

فشار ترکیدگی (Burst Pressure)

فشار ترکیدگی لوله‌های بدون درز فولادی، از سه فرمول متعارف و پرکاربرد زیر قابل محاسبه است.

فرمول بارلو (Barlow Formula)

1

فرمول بوردمن (Boardman Formula)

Untitled 1

فرمول لام (Lame Formula)

3

که در آنها:

PB : فشار ترکیدگی بر حسب Psi

T : ضخامت اسمی دیواره لوله بر حسب in

S : حداقل مقاومت کششی جنس لوله بر حسب Psi

D : قطر نامی خارجی لوله بر حسب in

d : قطر نامی داخلی لوله بر حسب in

ادامه مطلب محاسبه فشار بحرانی سیستم هیدرولیک …

فشار کاری (Working Pressure)

با محاسبه فشار ترکیدگی لوله‌های بدون درز فولادی، فشار کاری با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه خواهد بود.

Pw = PB / SF

که در آن:

PW : فشار کاری بر حسب Psi

PB : فشار ترکیدگی بر حسب Psi

SF : ضریب ایمنی (حداقل باید 3 در نظر گرفته شود)

در جدول زیر، با استفاده از فرمول بارلو، فشار کاری (بر حسب Psi)  برای لوله‌های بدون درز با مقاومت کششی 50000 Psi  و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی 4  محاسبه شده است.

Pressure Rating 2

محاسبات مربوط به کولر و گرم کن هیدرولیک

هماهنگ سازی (سنکرون) حرکت جک‌های هیدرولیک

نگهداری پیشگیرانه در هیدرولیک

در صورت تمایل به مطالعه و یا دیدن فیلم های آموزشی بیشتر، به قسمت مطالب آموزشی وب سایت و یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید.

امیدواریم مطلب آموزشی و کاربردی محاسبه فشار بحرانی سیستم هیدرولیک برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد.

‫5/5 ‫(1 نظر)