پاوریونیت-قسمت 3

در صورت تمایل میتوانید مقاله پاوریونیت-قسمت 2 را از اینجا و پاوریونیت-قسمت 1 را از اینجا مطالعه فرمایید.

پاوریونیت-قسمت 3 ادامه قسمت پاوریونیت-قسمت 2 است.

فهرست محتوا

نحوه محاسبه الکتروموتور

هزینه برق مصرفی یک الکتروموتور در طول عمر کاری آن، بسیار بیشتر از هزینه خرید آن الکتروموتور خواهد بود.

از این رو انتخاب الکتروموتور با توان صحیح، نقش بسیار بزرگی در کاهش هزینه مصرف برق در طول عمر کاری دستگاه خواهد داشت.

چنانچه مقدار دبی پمپ و فشار کاری سیستم در طول زمان عملکرد پاورپک ثابت باشد، با استفاده از رابطه زیر توان مورد نیاز الکتروموتور تعیین می‌شود:

فرمول محاسبه توان در سیستم انگلیسی - پاوریونیت-قسمت 3
فرمول محاسبه توان در سیستم انگلیسی – پاوریونیت-قسمت 3

که در آن:

hp: توان مورد نیاز الکتروموتور بر حسب اسب بخار

Q: دبی پمپ بر حسب گالن بر دقیقه (GPM)

P: فشار کاری سیستم بر حسب PSI

EM : راندمان مکانیکی پمپ

می‌باشد.

توان مورد نیاز الکتروموتور در سیستم متریک با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه توان در سیستم متریک - پاوریونتی-قسمت3
فرمول محاسبه توان در سیستم متریک – پاوریونتی-قسمت3

که در آن:

Pan: توان مورد نیاز بر حسب کیلووات

P: فشار کاری بر حسب bar

Q: دبی حجمی بر حسب لیتر بر دقیقه

η: راندمان مکانیکی که عمومن در بازه 8/0 تا 85/0 در نظر گرفته می‌شود.

راندمان مکانیکی پمپ جزو اطلاعاتی است که برای هر پمپ متفاوت بوده و در دفترچه راهنمای آن وجود دارد.

حال چنانچه در یک سیستم و در زمان‌های مختلف مقدار فشار و دبی متغیر باشد، باید توان RMS را محاسبه و الکتروموتوری با ظرفیت پایین‌تر انتخاب نمود.

در حین محاسبه توان RMS که با عنوان انگلیسی Root Mean Square Horsepower شناخته می‌شود، باید حداکثر گشتاور مورد نیاز در بیشترین فشار کاری سیستم را نیز تعیین نمود.

ادامه مطلب پاوریونیت-قسمت 3

روش محاسبه توان RMS

در اینجا با ذکر یک مثال به نحوه محاسبه توان RMS پرداخته خواهد شد.

برای راه‌اندازی یک جک هیدرولیک از یک پاورپک هیدرولیک استفاده شده که در آن یک پمپ دنده‌ای با دبی 6 GPM و حداکثر سرعت مجاز دورانی 3450 rpm وجود دارد.

راندمان مکانیکی پمپ، مطابق با دفترچه راهنمای آن  0.9 می‌باشد.

هر سیکل کاری جک 85 ثانیه است که تغییرات این سیکل کاری به شرح زیر است:

  • پله اول: 10 ثانیه با فشار کاری 3000 PSI
  • پله دوم: 30 ثانیه با فشار کاری 2200 PSI
  • پله سوم: 10 ثانیه با فشار کاری 1500 PSI
  • پله چهارم: 20 ثانیه با فشار کاری 500 PSI
  • پله آخر: 15 ثانیه نیز زمان خاموشی موتور است.

حال توان مورد نیاز برای دوران پمپ در هر پله را با استفاده از فرمول فوق به ترتیب به شرح زیر خواهد بود:

توان محاسبه شده برای هر پله - پاوریونیت-قسمت3
توان محاسبه شده برای هر پله – پاوریونیت-قسمت3

مشخص است که بیشترین میزان توان برای پله اول و فشار کاری 3000 PSI مورد نیاز است. حال با استفاده از رابطه زیر، توان RMS تعیین میشود.

ادامه مطلب پاوریونیت-قسمت 3

فرمول محاسبه توان RMS

فرمول محاسبه توان RMS
فرمول محاسبه توان RMS

در رابطه فوق، پارامتر F یک مقدار ثابت است که با توجه به ساختار الکتروموتور و به صورت زیر انتخاب خواهد شد:

  • برای الکتروموتورهای بدنه باز مقدار F   برابر 3  است.
  • برای الکتروموتورهای بدنه بسته که دارای فن خنک کننده میباشند، مقدار F برابر 2 است.

الکتروموتورهای بدنه باز یا Open Drip Proof که به اختصار ODP نامیده می‌شوند، به صورت طبیعی و با جریان هوای ورودی از طریق شیارهای موجود بر روی بدنه الکتروموتور خنک می‌شوند.

در شکل زیر یک الکتروموتور ODP نمایش داده شده است.

تصویر الکتروموتور از نوع ODP
تصویر الکتروموتور از نوع ODP

اما الکتروموتورهای بدنه بسته یا Totally Enclosed Fan Cooled  که به اختصار TEFC نامیده میشوند، توسط فن تعبیه شده بر روی آنها، خنک می‌شوند.

در شکل زیر یک مدل از این نوع الکتروموتور نمایش داده شده است.

تصویر الکتروموتور از نوع TEFC
تصویر الکتروموتور از نوع TEFC

از آنجا که الکتروموتور مثال فوق از نوع ODP است مقدار F برابر 3 خواهد بود.

با مقادیر توان و زمانهای مورد نظر در رابطه فوق، مقدار توان RMS برابر 7.25   اسب به دست می‌آید. بنابراین از نقطه نظر توان صرف،  باید از الکتروموتوری با توان  7.5 اسب بخار استفاده شود.

امید است مطلب پاوریونیت-قسمت 3 برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد

. در صورت تمایل به مطالعه مطالب آموزشی مشابه پاوریونیت-قسمت 4 ، به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید

ادامه مطلب پاوریونیت-قسمت 3 را میتوانید در مقاله پاوریونیت-قسمت 4 مطالعه فرمایید.