فیلم آموزشی Pulse Width Modulation

فیلم آموزشی Pulse Width Modulation   فیلم آموزشی Pulse Width Modulation یا مدولاسیون پهنای پالس   که به اختصار PWM نامیده خواهد شد،روش عملکرد PWM را توضیح می‌دهد.  PWM بر این اساس پایه‌ریزی شده است که یک سیگنال دیجیتال قطع و ادامه مطلب

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی   شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid ادامه مطلب

فیلم آموزشی Counterbalance Valves

فیلم آموزشی Counterbalance Valves شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves را میتوان با وزنه تعادلی آسانسور مقایسه کرد. بدون یک وزنه تعادلی، بار بسیار زیادی در هنگام حرکت و توقف آسانسور، به الکتروموتور وارد خواهد شد و ضمنا کنترل ادامه مطلب

فیلم آموزشی شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves

فیلم آموزشی شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves   شیرهای بی بار کننده یا  Unloading Valves ، بسیار شبیه شیرهای فشارشکن پایلوت‌دار هستند. تنها تفاوت آنها در محلی است که از آنجا سیگنال پایلوت را دریافت می‌کنند. در این ادامه مطلب

BJT و MOSFET

فیلم آموزشی ساختار و نحوه عملکرد انواع ترانزیستورها BJT و FET و MOSFET

ساختار و نحوه عملکرد انواع ترانزیستورها BJT و FET و MOSFET در ساده‌ترین تعریف، ترانزیستور المانی نیمه هادی است که از آن برای کنترل یا تقویت جریان الکتریکی استفاده می‌شود. ترانزیستورها به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1- ترانزیستورهای (BJT ادامه مطلب