Differential Pressure-Sensor

سنسورهای فشار و نحوه کار آنها

سنسورهای فشار و نحوه کار آنها پیش از پرداختن به بحث سنسورهای فشار و نحوه کار آنها ، به شرح مختصری در خصوص گیج‌های فشار پرداخته می‌شود. بر خلاف سنسورهای فشار که مقدار فشار را به شکل سیگنال در خروجی ادامه مطلب

سنسور اثر هال (Hall Effect Sensor)

سنسور اثر هال (Hall Effect Sensor) سنسورهای اثر هال (Hall Effect Sensors) نوعی از سنسورهای مغناطیسی هستند که در صورت قرار گرفتن در مجاورت میدان مغناطیسی، فعال می‌شوند. هر میدان مغناطیسی دارای دو مشخصه مهم است که عبارتند از: چگالی ادامه مطلب

سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors)

سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors) سنسورهای فتوالکتریک (Photoelectric Sensors)، المان‌هایی غیر تماسی هستند که با استفاده از نور، وجود و یا عدم وجود شیئ را تشخیص می‌دهد. سنسورهای فتوالکتریک در اتوماسیون کارخانجات صنعتی بسیار پرکاربرد هستند. از ویژگیهای این سنسورها می‌توان ادامه مطلب

مقدمه ای بر Positive and Non-Positive Displacement Pumps و پمپ‌های متداول صنعت هیدرولیک

مقدمه ای بر Positive and Non-Positive Displacement Pumps و پمپ‌های متداول صنعت هیدرولیک در این مطلب، مطالبی در خصوص  نحوه عملکرد Positive and Non-Positive Displacement Pumps طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مروری بر پمپ‌های پرکاربرد در صنعت ادامه مطلب

فیلم آموزشی Pulse Width Modulation

فیلم آموزشی Pulse Width Modulation   فیلم آموزشی Pulse Width Modulation یا مدولاسیون پهنای پالس   که به اختصار PWM نامیده خواهد شد،روش عملکرد PWM را توضیح می‌دهد.  PWM بر این اساس پایه‌ریزی شده است که یک سیگنال دیجیتال قطع و ادامه مطلب

Pulse Width Modulation (PWM)

Pulse Width Modulation (PWM)   Pulse Width Modulation (PWM) یا مدولاسیون پهنای پالس   که به اختصار PWM نامیده خواهد شد، یک تکنیک اندازه‌گیری و کنترل الکتریکی است که توسط آن یک سیگنال دیجیتال از نوع کنترلی یا اندازه‌گیری به یک ادامه مطلب

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی   شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid ادامه مطلب

شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid Controlled Pilot Operated DCV

شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid Controlled Pilot Operated DCV شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا ادامه مطلب

فیلم آموزشی Counterbalance Valves

فیلم آموزشی Counterbalance Valves شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves را میتوان با وزنه تعادلی آسانسور مقایسه کرد. بدون یک وزنه تعادلی، بار بسیار زیادی در هنگام حرکت و توقف آسانسور، به الکتروموتور وارد خواهد شد و ضمنا کنترل ادامه مطلب

شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves

شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves را میتوان با وزنه تعادلی آسانسور مقایسه کرد. بدون یک وزنه تعادلی، بار بسیار زیادی در هنگام حرکت و توقف آسانسور، به الکتروموتور وارد خواهد شد ادامه مطلب