مقدمه ای بر Positive and Non-Positive Displacement Pumps و پمپ‌های متداول صنعت هیدرولیک

مقدمه ای بر Positive and Non-Positive Displacement Pumps و پمپ‌های متداول صنعت هیدرولیک در این مطلب، مطالبی در خصوص  نحوه عملکرد Positive and Non-Positive Displacement Pumps طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین مروری بر پمپ‌های پرکاربرد در صنعت ادامه مطلب

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی   شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid ادامه مطلب

شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid Controlled Pilot Operated DCV

شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid Controlled Pilot Operated DCV شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا ادامه مطلب

فیلم آموزشی Counterbalance Valves

فیلم آموزشی Counterbalance Valves شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves را میتوان با وزنه تعادلی آسانسور مقایسه کرد. بدون یک وزنه تعادلی، بار بسیار زیادی در هنگام حرکت و توقف آسانسور، به الکتروموتور وارد خواهد شد و ضمنا کنترل ادامه مطلب

شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves

شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves را میتوان با وزنه تعادلی آسانسور مقایسه کرد. بدون یک وزنه تعادلی، بار بسیار زیادی در هنگام حرکت و توقف آسانسور، به الکتروموتور وارد خواهد شد ادامه مطلب

فیلم آموزشی شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves

فیلم آموزشی شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves   شیرهای بی بار کننده یا  Unloading Valves ، بسیار شبیه شیرهای فشارشکن پایلوت‌دار هستند. تنها تفاوت آنها در محلی است که از آنجا سیگنال پایلوت را دریافت می‌کنند. در این ادامه مطلب

شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves

شیرهای بی بار کننده یا Unloading Valves   شیرهای بی بار کننده یا  Unloading Valves ، بسیار شبیه شیرهای فشارشکن پایلوت‌دار هستند. تنها تفاوت آنها در محلی است که از آنجا سیگنال پایلوت را دریافت می‌کنند. در این شیرها، از ادامه مطلب

محاسبات نیروی کشش، گشتاور و سرعت مورد نیاز درایوهای محرک هیدرولیکی

محاسبات نیروی کشش، گشتاور و سرعت مورد نیاز درایوهای محرک هیدرولیکی درایوهای هیدرولیکی به عنوان نیروی محرک و برای به حرکت درآوردن بسیاری از ماشین‌آلات لات،آلامورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه روش محاسبه گشتاور و سرعت درایوهای هیدرولیکی شرح داده ادامه مطلب

اتصالات هیدرولیک، نحوه تشخیص نوع و سایز رزوه، بررسی انواع استاندارد رزوه ها

اتصالات هیدرولیک، نحوه تشخیص نوع و سایز رزوه، بررسی انواع استاندارد رزوه ها تصور کنید، یک عدد شیر کنترل مسیر، برای انجام تست، برای شما ارسال شده است و شما باید یک عدد دبی‌سنج را به آن متصل کنید، اما ادامه مطلب

محاسبات پمپ و هیدروموتور، محاسبه جابجایی حجمی، محاسبه توان، محاسبه دبی، محاسبه گشتاور هیدروموتور

محاسبات پمپ و هیدروموتور، محاسبه توان، محاسبه دبی، محاسبه گشتاور هیدروموتور سیستم‌های هیدرولیک با توجه به میزان فشار به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند.: سیستم‌های فشار پایین (Low Pressure Systems)، که در آنها فشار کمتر از 50 بار است. سیستمهای فشار ادامه مطلب