سنسور القایی قطر 12 با خروجی PNP و فاصله دید 4 میلیمتر

در حال نمایش یک نتیجه

34625 - 021