سنسور القایی قطر 12 با فاصله دید 4 میلیمتر NPN نرمال باز آلتون

مشاهده همه 2 نتیجه