سنسور القایی قطر 12 با فاصله دید 4 میلیمتر PNP نرمال بسته

نمایش یک نتیجه

33985010 - 021