سنسور القایی قطر 12 با فاصله دید 4 میلیمتر و خروجی PNP نرمال باز آلتون

مشاهده همه 4 نتیجه

33985010 - 021