سنسور القایی قطر 12 با فاصله دید 8 میلیمتر و خروجی PNP

نمایش یک نتیجه

33985010 - 021