سنسور القایی قطر 12 با 4 میلیمتر دید NPN نرمال باز

نمایش یک نتیجه