سنسور القایی قطر 12 و فاصله دید 4 میلیمتر و خروجی PNP نرمال باز آلتون

نمایش یک نتیجه

33985010 - 021