سنسور القایی قطر 18 با فاصله دید 8 میلیمتر NPN نرمال باز آلتون

نمایش یک نتیجه