سنسور القایی قطر 18 فاصله دید 8 میلیمتر و خروجی PNP آلتون

مشاهده همه 2 نتیجه

33985010 - 021