سنسور القایی قطر 30 با فاصله عملکرد 15 میلیمتر و خروجی NPN نرمال باز آلتون

در حال نمایش 3 نتیجه

34625 - 021