سنسور القایی قطر 30 با فاصله عملکرد 15 میلیمتر و خروجی NPN نرمال باز آلتون

مشاهده همه 3 نتیجه

33985010 - 021