سنسور القایی قطر 30 و فاصله دید 15 میلیمتر و خروجی PNP نرمال باز

نمایش یک نتیجه

33985010 - 021