سنسور القایی قطر 30 و فاصله دید 15 میلیمتر PNP نرمال باز

نمایش یک نتیجه