سنسور القایی قطر 8 با خروجی PNP نرمال بسته

نمایش یک نتیجه

33985010 - 021