سنسور القایی قطر 8 با فاصله دید 2 میلیمتر NPN

نمایش یک نتیجه