سنسور القایی قطر 8 با فاصله دید 2 میلیمتر و خروجی PNP

مشاهده همه 4 نتیجه