سنسور القایی قطر 8 با فاصله دید 2 میلیمتر و خروجی PNP

در حال نمایش 4 نتیجه

34625 - 021