سنسور لیزری یکطرفه خروجی NPN و فاصله دید 30 سانتیمتر

نمایش یک نتیجه

34625 - 021