سنسور لیزری یکطرفه خروجی PNP و فاصله دید 30 سانتیمتر

نمایش یک نتیجه