سنسور نوری یکطرفه با فاصله دید 40 سانتی متر

نمایش یک نتیجه