نحوه محاسبه حجم، فشار پیش‌شارژ و فشار شارژ آکومولاتور در شرایط آدیاباتیک و ایزوترمال

 نحوه محاسبه حجم، فشار پیش‌شارژ و فشار شارژ آکومولاتور در شرایط آدیاباتیک و ایزوترمال آکومولاتور المانی است که سیال هیدرولیک را تحت فشار ذخیره کرده و برای کاربردهای زیر از آن استفاده می‌شود: جبران‌سازی نشتی‌های داخلی منبع توان اضطراری جذب ادامه مطلب