BJT و MOSFET

فیلم آموزشی ساختار و نحوه عملکرد انواع ترانزیستورها BJT و FET و MOSFET

ساختار و نحوه عملکرد انواع ترانزیستورها BJT و FET و MOSFET در ساده‌ترین تعریف، ترانزیستور المانی نیمه هادی است که از آن برای کنترل یا تقویت جریان الکتریکی استفاده می‌شود. ترانزیستورها به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1- ترانزیستورهای (BJT ادامه مطلب

BJT و MOSFET

ترانزیستور چیست و چگونه کار میکند؟ تفاوتها و شباهتهای ترانزیستورها BJT، FET و MOSFET

ترانزیستور چیست و چگونه کار میکند؟ تفاوتها و شباهتهای ترانزیستورها BJT، FET و MOSFET در ساده‌ترین تعریف، ترانزیستور المانی نیمه هادی است که از آن برای کنترل یا تقویت جریان الکتریکی استفاده می‌شود. ترانزیستورها به دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند: ادامه مطلب