Differential Pressure-Sensor

سنسورهای فشار و نحوه کار آنها

سنسورهای فشار و نحوه کار آنها پیش از پرداختن به بحث سنسورهای فشار و نحوه کار آنها ، به شرح مختصری در خصوص گیج‌های فشار پرداخته می‌شود. بر خلاف سنسورهای فشار که مقدار فشار را به شکل سیگنال در خروجی ادامه مطلب