آکوسنس آکوسنس که عنوان لاتین آن Akusense است یک شرکت بزرگ تولید کننده انواع سنسور است.  این شرکت در سال […]