فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی

فیلم آموزشی شیرهای هیدرولیک کنترل مسیر پایلوت دار برقی   شیرهای کنترل مسیر برای کنترل مسیر جریان سیال هیدرولیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدلهای ساده این شیرها، دبی خروجی محدود می‌باشد اما شیرهای کنترل مسیر پایلوت‌دار برقی یا Solenoid ادامه مطلب