فیلم آموزشی Pulse Width Modulation

فیلم آموزشی Pulse Width Modulation   فیلم آموزشی Pulse Width Modulation یا مدولاسیون پهنای پالس   که به اختصار PWM نامیده خواهد شد،روش عملکرد PWM را توضیح می‌دهد.  PWM بر این اساس پایه‌ریزی شده است که یک سیگنال دیجیتال قطع و ادامه مطلب

Pulse Width Modulation (PWM)

Pulse Width Modulation (PWM)   Pulse Width Modulation (PWM) یا مدولاسیون پهنای پالس   که به اختصار PWM نامیده خواهد شد، یک تکنیک اندازه‌گیری و کنترل الکتریکی است که توسط آن یک سیگنال دیجیتال از نوع کنترلی یا اندازه‌گیری به یک ادامه مطلب