فهرست محتوا

دستگاه تست کشش و فشار

دستگاه تست کشش و فشار یک دستگاه بسیار پیچیده و دقیق است که با استفاده از سیستم هیدرولیک طراحی گردید.

 تصویر جک‌های دستگاه تست کشش و فشار
تصویر جک‌های دستگاه تست کشش و فشار

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند.

فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه وارد میشوند.

چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

این دستگاه برای تست اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان پاکستان ساخته شد.

عنوان این دستگاه Tension & Compression Testing Machine است.
این دستگاه به گونه ای طراحی شد تا به کمک آن، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر را شبیه سازی نمایند.

روش تست توسط دستگاه تست کشش و فشار

روش تست، با توجه به استاندارد، به گونه ای است که  ابتدا باید به چهار فک اسپیسر دمپر نیروی فشاری یکسانی وارد شود.

پس از متعادل شدن نیرو در هر چهارفک، زمانی مشخص سپری گردد.

سپس هر چهار فک باید تحت نیروی کششی یکسانی قرار گیرند.

پس از متعادل شدن نیرو در هر فک و طی شدن زمانی مشخص، تست به پایان میرسد.

در اسپیسر‌دمپر چهار عدد فک که بر روی بدنه مونتاژ شده است.

لاستیک های ضربه گیر بین فکها و بدنه اسپیسر مونتاژ شده‌اند.

از آنجا فک‌های اسپیسر‌دمپر  به هیچ محل دیگری جز جک‌های دستگاه اتصال ندارد.

لذا چالش اصلی ساخت دستگاه، اعمال نیرو، حفظ نیرو و سپس متعادل نمودن نیرو بود.

از اینرو، دستگاه مورد نظر به گونه ای طراحی گردید که نیروهای مورد نیاز از طریق سیستم هیدرولیک تامین گردد.

در سیستم هیدرولیک مورد نظر، از یک عدد الکتروموتور 22 کیلووات تیپ V1 ، به عنوان مولد اولیه، استفاده گردید.

چهار مسیر مجزا، روغن هیدرولیک را به چهار عدد جک دوطرفه هدایت مینمایند.

در این دستگاه، برای کنترل نیروی اعمالی جکها، از تلفیق اندازه گیری فشار و نیرو استفاده شده است.

نحوه کنترل دستگاه تست

فشار توسط ترانسمیترهائی با خروجی آنالوگ، به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل و به PLC ارسال میگردد.

بطور همزمان نیز، نیرو توسط Load Cell اندازه گیری می‌شود.

این نیرو توسط کارتهای آنالوگ ورودی Load Cell به PLC گزارش می‌شود.

این دو سیگنال بصورت همزمان و با استفاده از PID در PLC پردازش می‌شوند.

سپس خروجیهای آنالوگ PLC به شیرهای پروپورشنال PQ، ارسال میگردد.

از آنجا که سرعت حرکت جکها بسیار کند طراحی شده، لذا تاخیر ذاتی شیرهای پروپورشنال، مشکلی در کنترل حلقه بسته ایجاد نمیکنند.

پس از اعمال نیروها و گذشت زمانهای تعریف شده، دستگاه بصورت خودکار به وضعیت اولیه خود (Home) باز می‌گردد.

و در همین زمان نیز منحنیهای تولید شده، قابل پرینت گیری مستقیم از پورت PLC دستگاه خواهند بود.

در این دستگاه دو مسیر دیگر نیز، برای اضافه نمودن جکهای پنجم و ششم، تعبیه شده است.

لذا کاربر میتواند  از دو عدد جک (اسپیسر دمپر دو باندل) تا شش عدد جک (اسپیسر دمپر شش باندل) را بصورت همزمان و با تنظیم پارامترهای موجود، بکار گیرد.

پارامترهای قابل تنظیم در این سیستم عبارتند از:

  • فشار
  • دبی (به دلیل ساختار دستگاه، سرعت حرکت جکها در یک بازه مشخص محدود شده اند)
  • زمان

سایر تجهیزات تست ارتعاشی ساخته شده توسط این شرکت، از اینجا قابل مشاهده هستند.

Tension Compression Testing Machine 1    Tension Compression Testing Machine 2

Tension Compression Testing Machine 3   Tension Compression Testing Machine 4

کارشناس آزمایشگاه Veiki در کنار دستگاه تست کشش و فشار
کارشناس آزمایشگاه Veiki در کنار دستگاه تست کشش و فشار

مطالب آموزشی  را میتوانید از بخش مطالب آموزشی و یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal ملاحظه فرمایید.