دستگاه تست کشش و فشار

 

 

یکی از المانهائی که در خطوط انتقال برق چند باندل، به شکل بسیار گسترده ای، مورد بهره برداری قرار میگیرند، قطعات اسپیسر دمپر (Spacer Damper)   هستند.

این قطعات وظایف مهمی بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • حفظ فاصله کابلها از یکدیگر
  • میرا کردن (مستهلک کردن) ارتعاشات

تقریبا ساختار تمامی اسپیسر دمپرها، شامل یــک بدنه و تعدادی فــک (بسته به تعداد باندل خط انتقال) میباشند که فک ها توسط لاستیک­ ضربه گیر و با استفاده از یک بوش بر روی بدنه مونتاژ میشوند.

در حین بهره برداری و در شرایط واقعی کار، نیروهای بسیار زیادی بر روی مجموعه فک و بدنه اسپیسر دمپر وارد میشوند و چنانچه المانهای این مجموعه از مقاومت کافی برخوردار نباشند، تحت اعمال این نیروها، تخریب میشوند.

برای حصول اطمینان از مقاومت کافی اسپیسر دمپر چهار باندل خط 500 کیلوولت رحیم یار خان پاکستان، دستگاهی با عنوان Tension & Compression Testing Machine، به گونه ای طراحی و ساخته شد تا به کمک آن، نیروهای وارده به اسپیسر دمپر را شبیه سازی نمایند.

روش تست، با توجه به استاندارد، به گونه ای است که  ابتدا باید به چهار فک اسپیسر دمپر نیروی فشاری یکسانی وارد و پس از متعادل شدن نیرو در هر چهارفک، زمانی سپری گردد. سپس  هر چهار فک باید تحت نیروی کششی یکسانی قرار گیرند و پس از متعادل شدن نیرو در هر فک و طی شدن زمانی مشخص، تست به پایان میرسد.

با توجه به وجود چهار عدد فک که بر روی بدنه مونتاژ شده اند و نیز وجود لاستیک های ضربه گیر بین فکها و بدنه اسپیسر، و نیز در نظر گرفتن اینکه بدنه اسپیسر به هیچ محل دیگری اتصال ندارد، چالش اصلی ساخت دستگاه، اعمال نیرو، حفظ نیرو و سپس متعادل نمودن نیرو بود. از اینرو، دستگاه مورد نظر به گونه ای طراحی گردید که نیروهای مورد نیاز از طریق سیستم هیدرولیک تامین گردد.

در سیستم هیدرولیک مورد نظر، از یک عدد الکتروموتور 22 کیلووات تیپ V1 ، به عنوان مولد اولیه، استفاده گردید.

چهار مسیر مجزا، روغن هیدرولیک را به چهار عدد جک دوطرفه (Double Acting – Single Ended) هدایت مینماید.در این دستگاه، برای کنترل نیروی اعمالی جکها، از تلفیق اندازه گیری فشار و نیرو استفاده شده است. فشار توسط ترانسمیترهائی با خروجی آنالوگ، به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل و به PLC ارسال میگردد.

بطور همزمان نیرو نیز توسط Load Cell اندازه گیری شده و کارتهای آنالوگ ورودی Load Cell توسط PLC دریافت میگردد. این دو سیگنال بصورت همزمان و با استفاده از PID در PLC پردازش، و خروجیهای آنالوگ به شیرهای پروپورشنال PQ، ارسال میگردد. از آنجا که سرعت حرکت جکها بسیار کند طراحی شده، لذا تاخیر ذاتی شیرهای پروپورشنال، مشکلی در کنترل حلقه بسته ایجاد نمیکنند.

پس از اعمال نیروها و گذشت زمانهای تعریف شده، که تماما توسط کاربر تائید شده قابل تغییر هستند، دستگاه بصورت خودکار به وضعیت اولیه خود (Home) بازگشته و در همین زمان نیز منحنیهای تولید شده، قابل پرینت گیری مستقیم از پورت PLC دستگاه خواهند بود.

در این دستگاه دو مسیر دیگر نیز، برای اضافه نمودن جکهای پنجم و ششم، تعبیه شده است. بدین ترتیب کاربر میتواند مطابق با نیاز خود، از دو عدد جک (اسپیسر دمپر دو باندل) تا شش عدد جک (اسپیسر دمپر شش باندل) را بصورت همزمان و با تنظیم پارامترهای موجود، بکار گیرد.

پارامترهای قابل تنظیم در این سیستم شامل فشار، دبی (به دلیل ساختار دستگاه، سرعت حرکت جکها در یک بازه مشخص محدود شده اند) و نیز زمان میباشند.