فهرست محتوا

محاسبات آکومولاتور

آکومولاتور المانی است که سیال هیدرولیک را تحت فشار ذخیره کرده و برای کاربردهای زیر از آن استفاده می‌شود:

  • جبران‌سازی نشتی‌های داخلی
  • منبع توان اضطراری
  • جذب شوک و ضربات سیستم
  • برطرف کننده نویز‌های سیستم
  • بالانس‌کننده بار

پرکاربردترین نوع آکومولاتور که در سیستمهای مدرن هیدرولیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، آکومولاتورهایی هستند که با گاز نیتروژن شارژ می‌شوند و در سه نوع تیــــوپی (Bladder)، دیافــــراگمی (Diaphragm) و پیســــتونی (Piston) تولید می‌شوند.

میزان پیش فشار گاز نیتروژن (pre-Charged Pressure) که با P1 نمایش داده می‌شود، بسته به نوع کاربرد و بر اساس درصدی از حداقل فشار سیستم هیدرولیک (P2) تعریف خواهد شد.

نوع کاربرد

فشار گاز (P1)فرمول محاسباتی

ذخیره‌سازی انرژی

معادل 90%  فشار P2

P2 * 0.9

جذب شوک

معادل 60%  فشار P2

P2 * 0.6

جذب نوساناتمعادل70 %  فشار P2

P2 * 0.7

پیش فشار گاز نیتروژن بسته به نوع کاربرد آکومولاتور – محاسبات آکومولاتور

 

آکومولاتورها بر اساس حجم واقعی گاز (V1)   آنها، در زمانی که روغن آنها کاملا تخلیه شده باشند، سایز بندی می‌شوند. برای یک سایز مشخص، حجم روغن قابل تحویل به سیستم، به حجم گازی بستگی دارد که قادر به خارج کردن روغن باشد. به این حجم گاز، حجم کاری (VW) گفته می‌شود که با تغییر میزان فشار و دمای گاز، مقدار آن تغییر خواهد کرد.

دمای گاز، و به تبع آن فشار گاز، متاثر از سرعت تراکم و تخلیه گاز است که با توجه به سرعت شارژ و تخلیه آکومولاتور،  تعیین می‌شود. بنابراین در هنگام انتخاب سایز آکومولاتور، باید نرخ سرعت شارژ و تخلیه آکومولاتور مد نظر قرار گیرد.

محاسبات آکومولاتور برای کاربرد ذخیره‌سازی انرژی

برای محاسبه حجم گاز واقعی (V1) بر حسب اینچ مکعب (یا  لیتر)، از روابط زیر استفاده می‌شود. متغیرهای مورد استفاده در روابط زیر عبارتند از:

Vw : حجم روغنی که باید به آکومولاتور وارد و از آن خارج شود  in3 (Litr)

P1 : فشار پیش‌شارژ گاز بر حسب Psi  (bar)

P2 : حداقل فشار عملکردی مورد نیاز سیستم بر حسب Psi  (bar)

P3 : بیشینه فشار سیستم بر حسب Psi  (bar)

K : ضریب اصلاحی برای شرایط آدیاباتیک (شارژ و تخلیه سریع) است که برای گاز نیتروژن معادل 4/1 خواهد بود.

برای شرایط ایزوترمال (شارژ و تخلیه آرام)

1 1

برای شرایط شارژ ایزوترمال (شارژ آرام) و تخلیه آدیاباتیک (تخلیه سریع)

2 1

برای شرایط آدیاباتیک (شارژ و تخلیه سریع)

3 1
فرمول محاسبه حجم آکومولاتور شرایط آدیاباتیک – محاسبات آکومولاتور

محاسبه سریع حجم کاری (VW) یک آکومولاتور با سایز مشخص در شرایط ایزوترمال

4 1
محاسبه حجم کاری آکومولاتور – محاسبات آکومولاتور

محاسبات آکومولاتور برای کاربرد جذب نوسانات

برای محاسبه حداقل حجم موثر (V1) مورد نیاز برای یک آکومولاتور، از رابطه زیر استفاده می‌شود.

5
فرمول محاسبه حجم آکومولاتور در حالت جذب نوسانات – محاسبات آکومولاتور

متغیرهای مورد استفاده در این معادله به شرح زیر می‌باشند:

V1 : حجم موثر بر حسب اینچ مکعب ( لیتر)

Q : دبی پمپ بر حسب اینچ مکعب بر دقیقه (  لیتر بر دقیقه)

n : سرعت دورانی پمپ (rpm)

لازم به ذکر است که سایز پورت آکومولاتور باید بزرگتر، و یا حداقل،  برابر سایز پورت خروجی پمپ باشد.

محاسبات آکومولاتور برای کاربرد جذب شوک

در این حالت، حجم موثر آکومولاتور (V1) با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود

Untitled 1 1

P2 : حداقل فشار سیستم بر حسب Psi

Pm : فشار شوک بر حسب Psi

P1 : فشار پیش‌شارژ بر حسب Psi

n : ضریب تخلیه ( برای حالت ایزوترمال برابر با عدد 1، برای شرایط آدیاباتیک برابر 4/1  و برای فشار بیش از 3000 Psi بزرگتر از 4/1)

g : شتاب ثقل زمین بر حسب ft/Sec2

A : سطح مقطع موثر لوله بر حسب ft2

ω: وزن مخصوص سیال بر حسب lbs/ft3

L : طول لوله بر حسب فوت

V : سرعت سیال بر حسب ft/Sec

امیدواریم مطلب آموزشی ” محاسبات آکومولاتور ” برای شما کاربر گرامی مفید واقع شده باشد.محاسبات مربوط به اریفیس‌ها را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده و مطالعه فرمایید

در صورت تمایل به مطالعه مطالب مشابه ” محاسبات آکومولاتور ” به بخش مطالب آموزشی وب سایت یا کانال اینستاگرام شرکت به آدرس Instagram.com/AltonSegal مراجعه فرمایید

کاربردهای مختلف آکومولاتور چیست؟

آکومولاتور در سیستم هیدرولیک وظایف مختلفی میتواند داشته باشد که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1- دخیره سازی انرژی
2- جذب شوک
3- جذب نوسانات فشار

فشار گاز یک آکومولاتور چقدر باید باشد؟

پیش فشار گاز نیتروژن یک آکومولاتور تابع نوع کاربرد آکومولاتور در سیستم هیدرولیک بوده و عمومن به صورت درصدی از حداقل فشار کاری سیستم میباشد.
1- در حالت کاربرد برای ذخیره سازی انرژی: معادل 0.9 حداقل فشار کاری سیستم
2- در حالت کاربرد برای جذب نوسانات سیستم: معادل 0.7 حداقل فشار کاری سیستم
3- در حالت کاربرد به عنوان جذب شوک: معادل 0.6 حداقل فشار کاری سیستم

حجم یک آکومولاتور چگونه محاسبه میشود؟

حجم یک آکومولاتور بسته به نوع کاربرد آنها متفاوت خواهد بود. معادلات مربوط به محاسبه حجم آکومولاتور در همین نوشته ارائه شده است